Diagnostika celiakie

02.10.2018

Niektorí lekári prirovnávajú celiakiu k chameleónovi, pretože sa môže prejavovať príznakmi, ktoré na prvý pohľad s trávením nesúvisia. Ak je však váš drobec podráždený, nepokojný a neprospieva, určite je na mieste uvažovať práve nad ňou. Celiakia sa zisťuje pomocou krvných testov a biopsie a vyskytuje sa v 5 formách.

Ako vyšetrenie u gastroenterológa prebieha?

Ak má pediater podozrenie na celiakiu, odporučí vám návštevu ambulancie gastroenterológa, kde sa vás lekár bude pýtať na ťažkosti, ktorými drobec trpí a na rodinnú anamnézu. Ďalším krokom diagnostiky býva odber krvi. V prípade pozitívnych výsledkov krvných vyšetrení odporučí lekár biopsiu. 

1. Krvné testy

Pri potvrdení, či vyvrátení celiakie majú veľký význam hodnoty protilátok proti tkanivovej transglutamináze (anti-TTG), proti gliadínu (AGA, anti-DPG), proti endomýziu (EMA) a obsah celkových protilátok IgA. Lekár nadobudne podozrenie na celiakiu, ak sa v krvi nachádzajú protilátky:

 • proti tkanivovej transglutamináze v koncentrácii vyššej ako 14 U/ml  pre triedu IgA aj IgG.
 • proti gliadínu v koncentrácii vyššej ako 10 U/ml, rovnako pre triedu IgA i IgG

Súčasťou krvných testov môže byť aj genetické vyšetrenie, ktoré lekár robí predovšetkým v situáciách, kedy má pacient príznaky celiakie, pozitívne výsledky biopsie, no protilátky anti-TTG má negatívne.

2. Biopsia

V prípade pozitívnych výsledkov krvných vyšetrení navrhne lekár biopsiu, ktorá sa u menších detí najčastejšie robí v celkovej anestéze. Počas vyšetrenia lekár zavedie dieťatku cez ústa endoskop (hadičku s kamerou) a odoberie vzorku sliznice z tenkého čreva. Odobratá vzorka tkaniva putuje do laboratória, kde je vyhodnotená podľa Marshovej klasifikácie definujúcej stupeň zápalu v tenkom čreve.

Marshová stupnica

 • Marsh 0: normálna sliznica

 • Marsh 1: normálna sliznica s vyšším počtom intraepiteliálnych lymfocytov

 • Marsh 2: nález podobný ako Marsh 1 avšak predĺženými kryptami a so zvýšeným delením buniek

 • Marsh 3A: hyperplastické krypty, lymfocytová infiltrácia, skrátené zaoblené klky

 • Marsh 3B: rozpoznateľné, no viditeľné atrofické klky, predĺžené krypty so zvýšeným množstvom nezrelých epiteliálnych buniek

 • Marsh 3C: úplná absencia klkov, zápalové lézie

 • Marsh 4: totálna vilózna atrofia a kryptová hypoplázia

Odporúčanie ESPHGAN ohľadom diagnostiky celiakie v detskom veku
V roku 2011 vydala Európska spoločnosť pre gastroenterológiu, hepatológiu a výživu (ESPHGAN) odporúčanie, podľa ktorého v detskom a adolescentnom veku možno diagnostikovať celiakiu bez biopsie. Uvedené odporúčanie platí v prípade malých pacientov s klinickými prejavmi tráviaceho traktu, u ktorých krvné testy preukázali 10-násobne zvýšené hodnoty protilátok anti-TTG, AEmA a pozitívnu genetiku.

Formy celiakie:


 1. Klasická (typická) celiakia: prejavuje sa typickými tráviacimi ťažkosťami a zápalovými zmenami črevnej sliznice

 2. Subklinická (atypická) celiakia: prejavuje sa príznakmi, ktoré nemusia súvisieť s tráviacimi ťažkosťami. Biopsia však potvrdí zmeny na sliznici čreva

 3. Tichá celiakia: je asymptomatická, čiže pacient nepociťuje typické ťažkosti, no na črevnej sliznici prebieha zápal. Väčšinou ju lekár odhalí náhodou, pri riešení iného zdravotného problému

 4. Latentná celiakia: je rovnako, ako tichá, asymptomatická. Biopsia zväčša vychádza negatívne no organizmus tvorí protilátky proti endomýziu a tkanivovej transglutamináze

 5. Potenciálna celiakia: typické príznaky sa môžu, no nemusia prejaviť. Pre potenciálnu celiakiu je typický zvýšený počet intraepiteliálnych lymfocytov, ako i tvorba antiendomyziálnych, anti-transglutaminázových protilátok.

Zdroje:

KLUCHO, J. 2016. Diagnostika a liečba celiakie v ambulancii všeobecného lekára. In: Via pract. roč.13, č. 3, str. 106-109

SUCHÁ, V. et al. 2015 Aktuálny pohľad na celiakiu. In: Via pract. roč.12, č.1, str. 22-28