Lepok pred biopsiou nevynechávajte

05.03.2019

Trápi vášho drobca bruško, tak ste sa rozhodli, že zo stravy vylúčite lepok? Napriek tomu, že to myslíte dobre, toto riešenie nemusí byť najsprávnejšie. Vysvetlím vám prečo.

Čo je biopsia?

Biopsia tenkého čreva patrí medzi endoskopické vyšetrenia. Endoskop je optický prístroj, často nazývaný aj hadica, na ktorého konci je malá kamera. Keď sa lekár pomocou endoskopu dostane na miesto, odoberie vzorku (ideálne 3 - 4) pomocou bioptických klieští (drôt ukončený malými kliešťami). Odobraté vzorky sú odoslané na histologický rozbor.

Ako prebieha biopsia tenkého čreva?

Vyšetrenie, ani odber vzorky, nie sú bolestivé, ale môžu byť nepríjemné. Biopsia sa robí ambulantne, v ordinácii gastroenterológa. V prípade menších detičiek sa biopsia robí v celkovej narkóze, lebo pacient sa nesmie hýbať. Vtedy je potrebná krátkodobá hospitalizácia.

Pacient, malý aj veľký, leží pri vyšetrení na boku a sestrička mu vloží do úst chránič, ktorý zabráni možnému poraneniu či poškodeniu hadice. Lekár pomaly zasúva endoskop cez ústa, hltan, pažerák a žalúdok do tenkého čreva. Tam odoberie vzorku. Hoci to znie strašidelne, dá sa to zvládnuť.

Pred vyšetrením nesmie váš drobec:

 • jesť: 6 - 12 hodín (závisí od odporúčania lekára) pred zákrokom
 • piť: 4 hodiny pred zákrokom

Prečo by ste nemali vysadiť lepok pred biopsiou ?

Pozerať sa na drobca, ktorý trpí po zjedení múčneho pokrmu je hrozné.  Zmena jedálneho lístka pred stanovením diagnózy vám však môže spôsobiť mnoho problémov.

 1. Pacienti, ktorí sa rozhodli nekonzumovať lepok pred určením diagnózy môžu mať výsledky skreslené, čiže negatívne falošné. V dôsledku vynechávania lepkových potravín vyzerá sliznica čreva zdravá a celiakia sa nepotvrdí, napriek tomu, že ju pacient skutočne má.
 2. Predpoklad, že má pacient celiakiu, nie je diagnóza. Ak diagnóza nie je uvedená v správe gastroenterológa, ostatní lekári ju nebudú akceptovať.
 3. Bez určenia diagnózy pacient  nemá nárok na predpisovanie potravín lekárom, na príspevok na dietetické stravovanie ani na preukaz ŤZP.

Napriek tomu mnohé mamičky biopsiu odmietajú, lebo dieťatko nechcú vystaviť celkovej narkóze. Problém ale môže nastať i v škôlke, kde vedúca kuchyne nemusí súhlasiť s tým, aby ste dieťatku nosili stravu, keď diagnózu nemá uznanú.


Ako dlho pred vyšetrením je potrebné konzumovať lepok?

Názory lekárov na zaťaženie tenkého čreva lepkom sa líšia. Kým podľa niektorých stačí ak sú lepkové potraviny podávané 3 až 4 mesiace pred vyšetrením, iní vyžadujú, aby pacient prijímal lepkovú stravu minimálne 6 mesiacov.

Prečo lekári nemajú radi, keď pacient vysadí lepok pred určením diagnózy?

Hlavným dôvodom sú skreslené výsledky vyšetrení. Napriek tomu, že sa pacient vďaka bezlepkovej diéte cíti lepšie, lekár na určenie ochorenia potrebuje výsledky vyšetrení. Problém nastáva, keď pacienti, ktorí lepok nekonzumujú, odmietajú opätovné zaťaženie lepkom, no žiadajú od lekára, aby ich diagnózu uznal.

Výnimka potvrdzuje pravidlo

V roku 2012 vydala Európska spoločnosť pre pediatrickú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu (ESPHGAN) usmernenie, podľa ktorého môže byť u detí a adolescentov celiakia diagnostikovaná bez biopsie, za predpokladu, že detský pacient:

 1. vykazuje typické príznaky celiakie,
 2. má hodnotu  protilátok TTG  (protilátok proti tkanivovej transglutamináze) v IgA 10-násobne vyššiu ako je horná referenčná hranica a zároveň má pozitívne protilátky proti endomýziu (protilatky EMA),
 3. má pozitívnu genetiku potvrdenú prítomnosťou heterodiméru

  HLA-DQ2

Zdroje:

 1. STUPPACHEROVÁ, B. 2015. Celiakia je chameleón medzi chorobami. In: Zdravie, Denník Pravda. https://zdravie.pravda.sk/zdrava-vyziva/clanok/348038-celiakia-je-chameleon-medzi-chorobami/
 2. Endoskopia pri podozrení na celiakiu. In: Diacel.sk, 2012.https://www.diacel.sk/endoskopia-pri-podozreni-na-celiakiu/
 3. ESPGHAN Guidelines for the Diagnosis of Coeliac Disease - J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012; 54: 136-160

 4. KABATOVÁ, J. a kol. 2017. Možnosť vynechania enterobioptických vyšetrení detí a adolescentov s podozrením na celiakiu v zmysle odporúčaní ESPGHAN. In: Gastroent Hepatol 2017; 71(6): 469-475. https://www.csgh.info/cs/clanek/moznost-vynechania-enterobioptickych-vysetreni-deti-a-adolescentov-s-podozrenim-na-celiakiu-v-zmysle-odporucani-espghan-10844