Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na dietetické stravovanie

29.11.2018

Predtým, ako žabke diagnostikovali celiakiu, som bezlepkovým potravinám nevenovala pozornosť. Pri prvom nákupe som na ceny iba nechápavo pozerala. Hovorí sa však, že každá koruna (euro) je dobrá. Preto je tu peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov.

Ako získam peňažný príspevok na dietetické stravovanie?

Ak vám, alebo vášmu dieťaťu, bola diagnostikovaná celiakia, môžete podať písomnú žiadosť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu. Žiadosť dokážete podať aj elektronicky, ak disponujete elektronickými prostriedkami a zaručeným elektronickým podpisom.

Súčasťou žiadosti je:

  • tlačivo, ktoré si môžete vyzdvihnúť osobne na úrade, alebo stiahnuť na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • zdravotná dokumentácia za posledných 6 mesiacov,
  • potvrdenie o príjme posudzovanej osoby a spoločne posudzovaných osôb (vrátane potvrdení zo Sociálnej poisťovne o vyplácaní nemocenskej dávky poskytovanej počas práceneschopnosti, o vyplácaní dávky v nezamestnanosti a o vyplácaní materskej dávky. Potrebné je tiež potvrdenie z ÚPSVaR o vyplácaní rodičovského príspevku),
  • vyhlásenie o majetku.

Kompletnú žiadosť odovzdáte na oddelení peňažných dávok ÚPSVaR. Následne má ÚPSVaR 90 dní na to, aby žiadosť posúdil a vydal rozhodnutie. Ak Vám bude príspevok priznaný, bude Vám vyplatený za celý kalendárny mesiac, v ktorom ste žiadosť podali. Následne budete príspevok dostávať za každý kalendárny mesiac na bankový účet alebo v hotovosti.

Kto má nárok na príspevok na bezlepkové potraviny?

O príspevok vo výške,  40,48 EUR mesačne môže požiadať pacient s diagnostikovanou celiakiou:

  1. ktorý vlastní majetok v hodnote nižšej ako 39 833 EUR,
  2. ktorého mesačný príjem je nižší ako 3-násobok životného minima (654,18 EUR na 1 dospelú osobu/ 449,61 EUR na ďalšiu dospelú osobu/ 294,24 EUR na dieťa).

Zdroj:

  • Webová stránka Ministerstva zdravotníctva SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
  • https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/tlaciva/Ziadost_o_PP_na_K.pdf